2022. aastal esimesse klassi minejatele

Divider

Saku valla koolidesse (Saku Gümnaasium, Kurtna Kool, Kajamaa Kool) 1. klassi astumiseks on vaja esitada taotlus e-keskkonnas Arno.

Taotluste esitamine algab 2. maist kuni 1. juunini 2022.

Taotlusega tuleb esitada järgmised dokumendid:

  • koolivalmiduskaart; 
  • digitaalne foto; 
  • tervisetõend;
  • nõustamiskomisjoni otsus (selle olemasolul).

Taotlust ei saa esitada, kui ei ole lisatud koolivalmiduskaarti ja digitaalset fotot õpilaspileti jaoks. Tervisetõendi saab esitada hiljem.

E-keskkonna kasutamise võimaluse puudumisel saab taotluse esitada paberkandjal kooli kantseleisse. Paberkandjal esitatava taotluse juurde on vajalik lisada vanema isikut tõendava dokumendi koopia ning lapse sünnitõend või isikut tõendava dokumendi koopia.

Taotlused menetletakse 20ndaks juuniks 2022. Lapse kooli vastuvõtmise kohta tuleb vanemale teavitus e-postile.

Koolide vastuvõtukorrad on leitavad järgmiselt lingilt https://www.sakuvald.ee/arengukava1

Täpsem informatsioon koolide kohta on leitav nende kodulehtedelt.

Saku Gümnaasium https://www.saku.edu.ee/

Kurtna Kool https://kurtnakool.ee/

Kajamaa Kool https://www.kajamaakool.ee/

Kui tekib küsimusi e-keskkonnas taotluse esitamisega, palun ühendust võtta Saku valla haridusspetsialisti Merlin Seervaldiga e-posti teel merlin.seervald@sakuvald.ee või telefonil 671 2437