Info kooliminevate laste vanematele

Divider

Koolimineku aastal saab laps lasteaiakohta kasutada kuni 30. juunini .

30. juunil arvatakse sügisel kooliminev laps lastaiast automaatselt välja ning vanem lasteaiast lahkumise taotlust esitama ei pea. Kohatasu tasumise kohustus lõppeb lapse nimekirjast väljaarvamisele järgnevast kuust ehk juulikuust.

Teistel juhtudel esitatakse lasteaiast lahkumise taotlus veebikeskkonnas ARNO.

Näit. kui ei soovita juunikuus enam lasteaiakohta kasutada, siis on vajalik lasteaiast lahkumise taotlus esitada maikuus vähemalt kaks nädalat enne lahkumist.  Kohatasu tasumise kohustus lõppeb lapse nimekirjast väljaarvamisele järgnevast kuust.

Lapse koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord–Riigi Teataja

Saku valla koolidesse (Saku Gümnaasium, Kurtna Kool, Kajamaa Kool) 1. klassi astumiseks on vaja esitada taotlus e-keskkonnas Arno.

Taotluste esitamine algab 2. maist 2023.

Taotlusega tuleb esitada järgmised dokumendid:

·      koolivalmiduskaart;

·      digitaalne foto;

·      tervisetõend;

·      nõustamiskomisjoni otsus (selle olemasolul).

Taotlust ei saa esitada, kui ei ole lisatud koolivalmiduskaarti ja digitaalset fotot õpilaspileti jaoks. Tervisetõendi saab esitada hiljem.

Täpsem informatsioon koolide kohta on leitav nende kodulehtedelt.

Saku Gümnaasium https://www.saku.edu.ee/

Kurtna Kool https://kurtnakool.ee/

Kajamaa Kool https://www.kajamaakool.ee/