Saku Lasteaed Päikesekild võtab tööle

Divider

Saku Lasteaed Päikesekild võtab tööle

  • LOGOPEEDI ( 1,0 koormus)
  • MUUSIKAÕPETAJA (1,0 koormus, tähtajaline)
  • LIIKUMISÕPETAJA (1,0 koormus)
  • ÕPETAJA (2 ametikohta)
  • ABIÕPETAJA ( 3 ametikohta)

Tööle asumine hiljemalt 1. septembrist 2022

Kandideerida soovijatel saata avaldus, elulookirjeldus ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiaid  hiljemalt 9. juuniks 2022 aadressile paikesekild@sakuvald.ee

Lisainfo

+372 51 66 550

tiiu.rouk@sakuvald.ee 

Tiiu Rõuk, lasteaia direktor