Saku Lasteaeda Päikesekild on oodatud tööle

Divider

Saku Lasteaeda Päikesekild on oodatud tööle

  • LASTEAIAÕPETAJA ABI
  • JUHIABI
  • LOGOPEED
  • HARIDUSTEHNOLOOG

Tööle asumine koheselt.

Sooviavaldus, elulookirjeldus ja haridust tõendava dokumendi koopia palume saata paikesekild@sakuvald.ee

Lisainfot annab direktor Tiiu Rõuk tel  5166550 või tiiu.rouk@sakuvald.ee

Kuulutus aktiivne kuni ametikohtade täitmiseni