Suverühmadesse e-registreerimine

Divider
  • Perioodil 17. juuli – 29. juuli 2023 (kaks nädalat) on Saku Lasteaed Päikesekild, Saku Lasteaed Terake ja Kurtna Kooli lasteaed suletud.
  • Ajavahemikul 3.-14. juuli 2023 ja 31. juuli – 11. august 2023 moodustatakse vastavalt vajadusele ning töötavad igas valla lasteaias ajutised suverühmad.
  • Suverühmadesse e- registreerimine 10.05.-9.06.2023

Kui eeldavalt  võib suveperioodil   tekkida suverühma koha kasutamise vajadus, kuid aeg ei ole veel täpselt teada, siis kindlasti edastada vastavasisuline info registreerimislehel lisainfo lahtrisse.

https://forms.office.com/e/fy9XMyGvrH

  • 18. augustil 2023 ei toimu laste vastuvõttu  seoses personali koolituspäevaga.
  • Koolimineku aastal saab laps lasteaiakohta kasutada kuni 30. juunini ehk suverühmas käia ei saa.

30. juunil arvatakse sügisel kooliminev laps lastaiast automaatselt välja ning vanem lasteaiast lahkumise taotlust esitama ei pea. Kohatasu tasumise kohustus lõppeb lapse nimekirjast väljaarvamisele järgnevast kuust ehk juulikuust.

Teistel juhtudel esitatakse lasteaiast lahkumise taotlus veebikeskkonnas ARNO.

Näit. kui ei soovita juunikuus enam lasteaiakohta kasutada, siis on vajalik lasteaiast lahkumise taotlus esitada maikuus. Kohatasu tasumise kohustus lõppeb lapse nimekirjast väljaarvamisele järgnevast kuust.