Uute laste vastuvõtt 2022-2023. õa.

Divider

2022. -2023. õa uued rühmad on komplekteeritud.  Teatised koha saamise kohta on  saadetud infosüsteemi ARNO kaudu. Lasteaed annab  hiljemalt 13. maiks   e-posti teel  vanemale teada, millises rühmas lapsele koht tagatud on ja millal  oodatakse lasteaiaga tutvuma.

Kui laps hakkab lasteaiakohta kasutama enne 1. septembrit, vahemikus 15. -31. august 2022, siis arvatakse laps lasteaia nimekirja kohakasutamise kuupäevast. Kui  laps kinnitatakse lasteaia nimekirja esmakordselt augustikuust, arvestatakse kohatasu augustikuu eest proportsionaalselt lasteaias käidud päevade järgi alates esimesest lasteaiapäevast. Kui laps tuleb lasteaeda 1.septembril või hiljem, siis arvatakse ta nimekirja 1. septembrist 2022,  kohatasu arvestamine algab septembrikuust ning päevapõhist arvestust  enam ei toimu.

Terakese sõimest tulijate puhul toimub vaid lasteaia vahetus ning nemad on Päikesekillu nimekirjas 15. augustist 2022.

Kohta on võimalik koheselt täisajaliselt kasutama hakata, nn uute laste  harjutamisgraafikut  või pooliku päeva nõuet ei ole.

Õppeaasta algab 1. septembrist, siis algavad ka muusika-, liikumis- ja teised planeeritud õppetegevused. Ujumistund toimub 3-4aastatele  üks kord nädalas, kava kohaselt avame basseini 12. septembrist.

Lasteaed kasutab infovahetussüsteemi ELIIS: www.eliis.ee  Uute laste 2022.-2023. õa nimekirja kinnitamine algab 15.augustist ning alates 15.augustist on vanemal võimalik end ELIIS-s  kasutajaks vormistada.  Kasutajaks tuleb uuesti vormistada ka Terakese lasteaiast tulnutel.

 19. augustil 2022 ei toimu laste vastuvõttu  seoses personali koolituspäevaga.