Saku Lasteaed Päikesekild

Teated

Divider

Uute lastevanemate kokkusaamine 06. juunil

6. juunil toimub uute lastevanemate kokkusaamine. Algus kell 17.30 lasteaed Päikesekild saalis. Peale seda suundutakse oma lapse rühma.
Loe edasi →

Suverühmadesse registreerimine

1.-12.07. 2024 ja 29.07.-9.08.2024 on avatud suverühmad eelneva registreerimise alusel. Registreerimislink: https://forms.office.com/e/crHTSVPNt0 Registreerimine kestab 9.05.-2.06.2024 Palume kindlasti märkida, kui on soov ühe pere lastel ühes ...
Loe edasi →

13.-19. mail on Sakus Juubelitammede tee Teaduse tn ristimiku juures suletud

13.-19. mail on Sakus Juubelitammede tee Teaduse tn ristimiku juures suletud. Ristimiku ümbruses ehitatakse Saku Gümnaasiumi põhikoolimaja kaugkütte liitumistorustikke, tööd lõppevad 21. juunil. Info valla ...
Loe edasi →

Lasteaia rahuloluküsitlus Eliisis

Haridus- ja Noorteamet koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga korraldab lasteaedade rahuloluküsitluse 2024.  Andmekogumine viiakse läbi 8. aprillist kuni 5. maini 2024. Rahuloluküsitluste eesmärk on mitmekesistada alushariduse õppe- ja ...
Loe edasi →

Tutvustus

Lasteaed Päikesekild alustas tegevust 7. juulil 1962. aastal Saku Näidissovhoosi lastepäevakoduna. Käesoleval ajal tegutseb 1987. aastal eriprojekti järgi valminud hoones. 2017. a. sügiseks lõppes hoone täielik renoveerimine ning samal ajal valmis ka uus 4-rühmaline korpus. Nüüdseks jaguneb lasteaed viieks korpuseks: neljaks rühmakorpuseks ning keskosaks, kus asuvad saal, võimla, ujula, kabinetid, õppe- ja keskusköök, lasteaia keldris on loovustuba käelisteks tegevusteks, hoiuruumid  ja pesuköök. Lasteaias on 19 rühma ning kannavad lillenimetusi. 2023. -2024. õa. on moodustatud järgmised rühmad: kaks sõimerühma, kaks sobitus-liitrühma, viis sobitus-aiarühma, kümme aiarühma. 2023.-2024. õa käib lasteaias 364 last.

Päikesekillul on suur  õueala  staadioni, rattaraja, korvpalli- ja jalgpalliväljakuga, kus lastel on mitmekesised mängu-, liikumis-, kiikumis-, sportimis- ja ronimisvõimalused. Õuealale on rajatud veel puude õpperada ja kelgumäed.

Visioon ja väärtused

Divider

Kiirenevas ja muutuvas elutempos, infotulvas on vajalik mõelda, kuivõrd oluline on inimese tervis, tema suhe loodusega, kultuuriga, teiste inimestega. Eeskätt kujundab valmisolekut eluks kodu, pere, peresisesed suhted. Lasteaiale on oluline kodu toetamine, igasse pereliikmesse austavalt suhtumine ja koostöö.

Meie lasteaia ideaal/ visioon – LAPSESÕBRALIK PÄEVANE KODU, kus nii lapsel kui ka täiskasvanul on hea ja turvaline olla. Kodu, kus igal täiskasvanul üksikult ja koos on võimalik luua ilus, puhas, arenguvõimalusi ja positiivseid suhteid pakkuv keskkond. Kodu, kus arvestatakse iga lapse individuaalsusega ja suudetakse tagada tema toimetulek igapäevaelus ning hea ettevalmistus kooliks.

Kodu, kus tegemiste-toimetamiste lähteks on põhiväärtused mäng, hoolivus, turvalisus ja koostöö.

(väärtuste illustratsioonide autor Margit Kalda)

Hoolivus

Koostöö

Turvalisus

Mäng