Saku Lasteaed Päikesekild

Teated

Divider

Suverühmade info ja lahtiolek

Suverühmad Alates 4. juulist kuni 15. juulini ning 1. augustist kuni 12. augustini on eelneva registreerimise alusel avatud suverühmad. Suverühmad asuvad C- korpuses.  Sissepääs C-korpuse …

Loe edasi →

Saku Lasteaed Päikesekild võtab tööle

Saku Lasteaed Päikesekild võtab tööle LOGOPEEDI ( 1,0 koormus) MUUSIKAÕPETAJA (1,0 koormus, tähtajaline) LIIKUMISÕPETAJA (1,0 koormus) ÕPETAJA (2 ametikohta) ABIÕPETAJA ( 3 ametikohta) Tööle asumine hiljemalt 1. septembrist 2022 Kandideerida …

Loe edasi →

Uute laste vastuvõtt 2022-2023. õa.

2022. -2023. õa uued rühmad on komplekteeritud.  Teatised koha saamise kohta on  saadetud infosüsteemi ARNO kaudu. Lasteaed annab  hiljemalt 13. maiks   e-posti teel  vanemale teada, …

Loe edasi →

19. augustil ei toimu laste vastuvõttu

Seoses personali koolituspäevaga ei toimu 19. augustil 2022  laste vastuvõttu.

Loe edasi →

Tutvustus

Lasteaed Päikesekild alustas tegevust 7. juulil 1962. aastal Saku Näidissovhoosi lastepäevakoduna. Käesoleval ajal tegutseb 1987. aastal eriprojekti järgi valminud hoones. 2017. a. sügiseks lõppes hoone täielik renoveerimine ning samal ajal valmis ka uus 4-rühmaline korpus. Nüüdseks jaguneb lasteaed viieks korpuseks: neljaks rühmakorpuseks ning keskosaks, kus asuvad saal, võimla, ujula, kabinetid, õppe- ja keskusköök, lasteaia keldris on loovustuba käelisteks tegevusteks, hoiuruumid  ja pesuköök. Lasteaias on 17 rühma ning kannavad lillenimetusi. 2021.- 2023. õppeaastal on lasteaias moodustatud järgmised rühmad: viis sobitus-aiarühma, kaks liitrühma, üks sobitus-liitrühm ja 9 aiarühma.  2021.- 2022. õa. käib lasteaias 343 last.

Igas aia- liit- ja sobitusrühmas töötab kaks rühmaõpetajat ja üks õpetaja abi, sobitusrühmas Moon on lisaks kahele õpetajale tööl kaks õpetaja abi. Lasteaia personali koosseisus on veel kaks muusikaõpetajat, kaks liikumisõpetajat, ujumisõpetaja ja -abi, tervishoiutöötaja, perenaine, kaks eripedagoogi, juhi asetäitja tugiteenuste alal-logopeed, õppealajuhataja ja direktor.

Päikesekillul on suur  õueala  staadioni, rattaraja, korvpalli- ja jalgpalliväljakuga, kus lastel on mitmekesised mängu-, liikumis-, kiikumis-, sportimis- ja ronimisvõimalused. Õuealale on rajatud veel puude õpperada ja kelgumäed.

Visioon ja väärtused

Divider

Kiirenevas ja muutuvas elutempos, infotulvas on vajalik mõelda, kuivõrd oluline on inimese tervis, tema suhe loodusega, kultuuriga, teiste inimestega. Eeskätt kujundab valmisolekut eluks kodu, pere, peresisesed suhted. Lasteaiale on oluline kodu toetamine, igasse pereliikmesse austavalt suhtumine ja koostöö.

Meie lasteaia ideaal/ visioon – LAPSESÕBRALIK PÄEVANE KODU, kus nii lapsel kui ka täiskasvanul on hea ja turvaline olla. Kodu, kus igal täiskasvanul üksikult ja koos on võimalik luua ilus, puhas, arenguvõimalusi ja positiivseid suhteid pakkuv keskkond. Kodu, kus arvestatakse iga lapse individuaalsusega ja suudetakse tagada tema toimetulek igapäevaelus ning hea ettevalmistus kooliks.

Kodu, kus tegemiste-toimetamiste lähteks on põhiväärtused mäng, hoolivus, turvalisus ja koostöö.

(väärtuste illustratsioonide autor Margit Kalda)

Hoolivus

Koostöö

Turvalisus

Mäng