Huvitegevus

Divider

Tasulise huvitegevuse periood on 1.oktoobrist -30.aprillini

Huviringi mineku, huviringis olemise ning sealt tuleku ajal vastutab lapse ohutuse eest ja tagab lapse järelevalve huviringi juhendaja ning  huviringi juhendajal on kohustus peale ringi tegevuse lõppemist anda laps üle kas rühmaõpetajale või lapsevanemale.

Lapsevanem teavitab kirjalikult ( vormikohane tõend saadaval lapse rühmas), millisest  lasteaia lahtioleku ajal ja lasteaia ruumides tegutsevast tasulisest huviringist laps osa võtab. 

2021.-2022. õa huviringid

File could not be opened. Check the file's permissions to make sure it's readable by your server.