Traditsiooniliste ühisürituste kava ja ajend tegutsemiseks

Divider

SEPTEMBER

Tarkusepäev:

rõõm kokku saada, alustada koostööd;

soov kõik koos kooliminejatele häid soove öelda; soov koos laulda.

 

Sügise sünnipäevapidu, sügisnäitus:

võimalus koguda sügisande, õppida tundma sügissaadusi;

võimalus tegutseda koos emade-isadega, tähtis on koosveedetud aeg ja lähisuhted;

võimalus tutvuda ja tunnustada üksteise loomingut;

võimalus tunda uhkust ja rõõmu enese loomingust.

 

Spordipäevad:

võimalus korraldada erinevaid liikumisüritusi;

võimalus teadvustada terve olemist, liikumisrõõm.

 

Lastevanemate koosolekud:

koostöö igal tasandil: rühma personal; rühma personal – juhtkond; rühma personal – lapsevanemad; juhtkond – lapsevanemad;

võimalus tutvustada rühma tegevuskava, kuulata lastevanemate ettepanekuid, sõlmida kokkuleppeid;

võimalus viia läbi avatud tegevusi;

võimalus viia läbi loenguid, mänge, toidu degusteerimisi.

 

OKTOOBER

Leivanädal

leiva austamine;

rahvusliku toidukultuuri väärtustamine.

 

Liiklusnädal

liiklusohutuse teadvustamine;

liikluskäitumise kujundamine.

 

NOVEMBER

Hingedepäev:

võimalus kogeda vaikust, vaikse päeva rahu;

esivanemate kommete austamine;

võimalus rahvajuttude tutvustamiseks.

 

Isadepäev:

isa rolli väärtustamine;

ühistegevused lastevanematega.

 

Mardipäev, kadripäev

osalemine lõbusal peol, lustimine;

esivanemate kommete austamine;

pärimuskultuuri, rahvamuusika tutvustamine.

 

DETSEMBER

Jõuluhommikud:

pika ootusaja tunnetamine;

soov ootusaega lühendada arvukate käeliste tegevustega;

soov koos laulda;

võimalus üksteisele esineda – muinasjutud, lavastused;

soov igaühest hoolida.

 

Rühmade jõulupeod:

ootusaja kulminatsioon – püha aeg;

võimalus tunnetada pidulikkust, rõõmu üksteisest ja esinemisest Jõuluvanale.

 

JAANUAR

Kolmekuningapäeva saalihommik:

kuuse pidulik ärasaatmine, soovid alanud aastaks;

argiaja saabumine, sellega seotud valmisolek, oskus asju lõpetada ja kokkuvõtteid teha;

plaanide seadmise aeg uueks poolaastaks.

 

Talispordipäevad:

võimalus uisutada, kelgutada, suusatada;

võimalus matkata;

liikumisrõõm.

 

VEEBRUAR

Sõbrapäeva saalihommik:

vajadus sõprade järele, soov tunnustada ja olla tunnustatud;

võimalus rõõmu jagada, vahetada.

 

Iseseisvuspäeva pidulik saalihommik:

sümboolika ja etiketi kinnistamine;

isamaa-armastuse väljendamise ja koosolemise võimalus;

kodanikutunde tunnetamine ja pidulikkusest osasaamine.

 

Vastlapäeva üritused:

esivanemate kommete austamine;

ühismäng ja üksteisega arvestamine;

sportlik tegevus, liikumisrõõm.

 

MÄRTS

Emakeelepäev:

keele ja kultuuri tunnetamise vajadus;

osasaamine rikkalikust keelepärandist;

ühiskuulamise kogemus.

 

Kevade sünnipäeva hommik:

aastaringi ühe tähtsama punkti – alguse tunnetamine;

soov koos laulda, tantsida.

 

APRILL

Tervisenädal

oma keha ja tervise teemade teadvustamine ja käsitlemine;

sportlik tegevus ja selle tunnustamine, liikumisrõõm.

 

Rühma lastevanemate koosolekud ja uute lastevanemate koosolek:

võimalus teha kokkuvõtteid aastast;

uute lastevanemate tutvumisvõimalus maja ja personaliga.

 

Kevadpühade näitus:

võimalus teha kokkuvõtteid rühmasisestest projektidest seoses kevade, muinasjutu, lavastusega;

rühma ühisloomingu eksponeerimise võimalus, tunnustuse vajadus ja oskus sõprade loomingust rõõmu tunda;

koostöövõimalus lastevanematega ja endiste lasteaiakasvandikega – avatus ja külalislahkus.

 

5-7-aastaste laste spordipäevad:

sportlik tegevus ja selle tunnustamine, liikumisrõõm;

koostöö teiste valla lasteaedadega.

 

MAI

Laste looming näitus ja emadepäeva peod:

aruandenäitus – iga lapse töö tunnustamine ning rühma huvitavate teemade ja tehnikate eksponeerimse võimalus;

ema rolli väärtustamine;

ühistegevus lastevanematega, hoolivuse tunnetamine.

 

Matkamäng:

sportlik tegevus ja selle tunnustamine, liikumisrõõm;

võimalus tutvuda kodukoha loodusega ja oluliste lähipaikadega.

Koolilaste puu istutamine:

koolimineja rolli tähtsustamine;

loodushoiu väärtustamine;

Päikesekillu puude loo täiendamine.

 

7-aastaste päev: saalihommik, ekskursioon kooli:

kooliminejate, kooli, õpetuse, õpilase tunnustamine;

õpetajate töö tunnustamine ja koostöösuhe kooliga;

soov koos laulda, tantsida.

 

Rühmade aastalõpupeod, lasteaia lõpetamise peod:

kokkuvõtete tegemine lastele sobival moel;

pidulikkuse ja tunnustuse kogemine.

 

JUUNI

Päikesekillu laulu- ja tantsupäev:

soov koos laulda, tantsida ja mängida;

laulu-ja tantsupeotraditsioonide tutvustamine ja läbimängimine.

 

Kevadised rattapäevad:

liiklusõpetus;

võimalus tutvuda Saku lähipaikadega;

meeskonna tunnetamise võimalus;

liikumisrõõm.