Kohatasu

Divider
Kohatasu suurus lasteasutuses ja lapsehoius ühe lapse kohta kuus on 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu kuu alammäärast. Kui lapse ja mõlema vanema või üksikvanema rahvastikuregistrijärgne elukoht on lapse lasteasutusse või lastehoidu võtmise hetkel ja igal järgneval kalendriaastal eelneva aasta 31. detsembri seisuga Saku vald, on kohatasu kuus 10% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu kuu alammäärast. Kui perest käib lasteasutuses või lastehoius samaaegselt kaks last, on pere teise lapse kohatasu 70% esimese lapse eest makstavast kohatasu summast. Kui perest käib lasteasutuses või lastehoius samaaegselt kolm või enam last, on kohatasu soodustuse suurus kõigi lasteasutuses või lastehoius käivate laste eest 100%. Kohatasu tasumise kohustus algab kuust, mil laps arvati lasteasutuse nimekirja ja lõppeb lapse nimekirjast väljaarvamisele järgnevast kuust. Kui laps kinnitatakse lasteasutuse nimekirja esmakordselt augustikuust, arvestatakse kohatasu augustikuu eest proportsionaalselt lasteaias käidud kalendripäevade järgi alates esimesest lasteaiapäevast. Kohatasu Saku valla munitsipaallasteasutuses makstakse 12 kuu eest aastas, olenemata asjaolust, kas laps käib lasteasutuses või mitte. Vanem vabastatakse kohatasu maksmise kohustusest perioodil, mil lasteasutus on vallavalitsuse korraldusega suletud.

Seoses Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu kuu alammäära tõusuga (654 eurolt 725 eurole) muutub  alates 1. jaanuarist 2023 lasteaia kohatasu järgnevalt:

Kohatasu määr Kohatasu alates 01.01.2023
20%  (1 laps) 145 €
20 %  (2 laps) 101,50 €
10%  (1 laps) 72,50 €
10 %  (2 laps) 50,75 €
Koolieelse lasteasutuse ja lapsehoiu kulude vanema kaetava osa määr ja tasumise kord–Riigi Teataja