Toidupäevamaksumus

Divider

Alates 1.01.2023 on lapse toiduraha päevamaksumus:

  1. sõimerühmas 1,75 eurot;
  2. aiarühmas 1,95 eurot;
  3. liitrühmas sõimeealisele lapsele 1,75 eurot;
  4. liitrühmas aiaealisele lapsele 1,95 eurot.

Lapse toidukulu päevamaksumuse kinnitamine

Lapse kuu toidukulu arvutatakse toidukulu päevamaksumuse korrutamisel lasteaias oldud päevade arvuga maksualuses kalendrikuus. Lapse lasteaias oldud päevad on fikseeritud lasteaia poolt peetavas lapse kohaloleku tabelis.

Toidukulu päevamaksumus sisaldab ühes päevas kolme toidukorra maksumust. Toidukulu arvutamisel ei tehta mahaarvamisi toidukordade osas.

Saku valla munitsipaallasteaedades toidukulu katmise kord–Riigi Teataja