Toidupäevamaksumus

Divider

Laste toiduraha päevamaksumus:

sõimerühmas 1.60 € ;

aiarühmas  1,80 € ;

liitrühmas sõimeealisele lapsele 1.60 €, aiarühmaealisele lapsele 1,80 €.

 

Lapse toidukulu päevamaksumuse kinnitamine

Lapse kuu toidukulu arvutatakse toidukulu päevamaksumuse korrutamisel lasteaias oldud päevade arvuga maksualuses kalendrikuus. Lapse lasteaias oldud päevad on fikseeritud lasteaia poolt peetavas lapse kohaloleku tabelis.

Toidukulu päevamaksumus sisaldab ühes päevas kolme toidukorra maksumust. Toidukulu arvutamisel ei tehta mahaarvamisi toidukordade osas.

Saku valla munitsipaallasteaedades toidukulu katmise kord–Riigi Teataja