Teated

Divider

18. august 2023 ei toimu laste vastuvõttu

Seoses personali koolituspäevaga ei toimu 18. august 2023 laste vastuvõttu.

Loe edasi →

Suverühmadesse e-registreerimine

Kui eeldavalt  võib suveperioodil   tekkida suverühma koha kasutamise vajadus, kuid aeg ei ole veel täpselt teada, siis kindlasti edastada vastavasisuline info registreerimislehel lisainfo lahtrisse. https://forms.office.com/e/fy9XMyGvrH …

Loe edasi →

Uue õppeaasta komplekteerimine

2023.- 2024. õa rühmad on komplekteeritud. Uuel õppeaastal alustavad uute lastega  Sinilill/B3  (2-3a) Rukkilill/C3 (2-3a), Kannike/A2 (3-4a), Piibeleht/A4 (3-4a),  Kelluke/C1 (3-4a), Moon. Uusi lapsi lisandub …

Loe edasi →

Info kooliminevate laste vanematele

Koolimineku aastal saab laps lasteaiakohta kasutada kuni 30. juunini . 30. juunil arvatakse sügisel kooliminev laps lastaiast automaatselt välja ning vanem lasteaiast lahkumise taotlust esitama ei pea. Kohatasu tasumise …

Loe edasi →

Lasteaia töökorraldus suveperioodil

 Lasteaed on juulikuus kaks nädalat suletud, sulgemisele eelneval  ja järgneval kahel nädalal on vastavalt vajadusele avatud suverühmad. Suverühma registreerimine toimub maikuu jooksul veeblilingi kaudu. Perioodil 3. …

Loe edasi →

Koolieelse lasteasutuse ja lapsehoiu kulude vanema kaetava osa määra ja tasumise korra muutus

26.12.2022 jõustus Saku Vallavolikogu määruse “Koolieelse lasteasutuse ja lapsehoiu kulude vanema kaetava osa määr ja tasumise kord“, muutus § 3 lg 3, mille järgi vanem …

Loe edasi →

Lasteaia kohatasu alates 01.01.2023

Seoses Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu kuu alammäära tõusuga (654 eurolt 725 eurole) muutub  alates 1. jaanuarist 2023 lasteaia kohatasu järgnevalt: Kohatasu määr Kohatasu kuni 31.12.2022 …

Loe edasi →

01.01.2023 muutub lasteaias toidupäeva maksumus

 Saku Vallavalitsuse toitlustusteenistuse ettepanekul ning lasteaia hoolekogu 15.11.2022 koosoleku otsuse alusel on lasteaia direktori 7.12.2022 käskkirjaga LP 1-3/5 kinnitatud lapse toidukulu päevamaksumus alates 1. jaanuarist 2023 …

Loe edasi →

Arvete tasumine

Saku Vald on liitunud arveldusplatvormiga Bill.me , kus on võimalik Saku Vallavalitsuse poolt esitatud arveid vastu võtta, vaadata ja tasuda. Vanemale saadetakse esmakordsel arve väljastamisel e-kirjaga kutse …

Loe edasi →

Saku Lasteaed Päikesekild võtab tööle

Saku Lasteaeda Päikesekild on väga oodatud tööle LOGOPEED (1,0 koormus) Kui oled rõõmsameelne, kohusetundlik ja Sulle meeldib töötada lastega, siis tule liitu meie toreda ning …

Loe edasi →