Teated

Divider

Alates 24.08.2023 B-korpuse jalgvärav suletud

Seoeses Lauliku tänava valgustuse ja kõnnitee rajamisega on alates 24.08.2023 lasteaia B-korpuse jalgvärav suletud (Selveri poolne värav).

Loe edasi →

Uue õppeaasta komplekteerimine

2023.- 2024. õa rühmad on komplekteeritud. Uuel õppeaastal alustavad uute lastega  Sinilill/B3  (2-3a) Rukkilill/C3 (2-3a), Kannike/A2 (3-4a), Piibeleht/A4 (3-4a),  Kelluke/C1 (3-4a), Moon. Uusi lapsi lisandub …

Loe edasi →

Info kooliminevate laste vanematele

Koolimineku aastal saab laps lasteaiakohta kasutada kuni 30. juunini . 30. juunil arvatakse sügisel kooliminev laps lastaiast automaatselt välja ning vanem lasteaiast lahkumise taotlust esitama ei pea. Kohatasu tasumise …

Loe edasi →

Koolieelse lasteasutuse ja lapsehoiu kulude vanema kaetava osa määra ja tasumise korra muutus

26.12.2022 jõustus Saku Vallavolikogu määruse “Koolieelse lasteasutuse ja lapsehoiu kulude vanema kaetava osa määr ja tasumise kord“, muutus § 3 lg 3, mille järgi vanem …

Loe edasi →

Lasteaia kohatasu alates 01.01.2023

Seoses Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu kuu alammäära tõusuga (654 eurolt 725 eurole) muutub  alates 1. jaanuarist 2023 lasteaia kohatasu järgnevalt: Kohatasu määr Kohatasu kuni 31.12.2022 …

Loe edasi →

01.01.2023 muutub lasteaias toidupäeva maksumus

 Saku Vallavalitsuse toitlustusteenistuse ettepanekul ning lasteaia hoolekogu 15.11.2022 koosoleku otsuse alusel on lasteaia direktori 7.12.2022 käskkirjaga LP 1-3/5 kinnitatud lapse toidukulu päevamaksumus alates 1. jaanuarist 2023 …

Loe edasi →

Arvete tasumine

Saku Vald on liitunud arveldusplatvormiga Bill.me , kus on võimalik Saku Vallavalitsuse poolt esitatud arveid vastu võtta, vaadata ja tasuda. Vanemale saadetakse esmakordsel arve väljastamisel e-kirjaga kutse …

Loe edasi →