Teated

Divider

Lasteaia sulgemine suveperioodil ja suverühmade moodustamine

Lasteaed Päikesikild on suletud 15.07.-28.07.2024. Ajavahemikul 01.07.-14.07.2024 ja 29.07.-11.08.2024 moodustatakse lasteaias vajadusel suverühmad. 19.08.2024 ei toimu laste vastuvõttu seoses töötajate meeskonnakoolitusega. Saku vallavalitsuse korraldus: Saku ...
Loe edasi →

23.02. lasteaed avatud 7.00-15.30.

Reedel, 23. veebruaril 2024 on lasteaed avatud 7.00-15.30. Kaunist Eesti Vabariigi aastapäeva!
Loe edasi →

Info valverühmade kohta

Alates 5. veebruarist on lasteaias avatud õhtupoolsel ajal kell 18.00-18.30  valverühmad. Valverühmade asukoht on lasteaiahoone peasissepääsu, lipuväljaku juures. Seal asuvad kõigi korpuste A; B, C, ...
Loe edasi →

Lasteaia kohatasud alates 01.01.2024

Teavituskiri Seoses Vabariigi Valitsuse 8.12.2023 kehtestatud töötasu alammäära tõusuga (725-lt eurolt 820-le eurole) muutuvad alates 1. jaanuarist 2024 lasteaia kohatasud järgnevalt: Kohatasu määra alus Kohatasu ...
Loe edasi →

Lasteaia lahtioleku aja muutus alates 01.12.2023

Detsembrist  2023 muutub Saku valla lasteaedades  lahtioleku aeg. Lasteaiad on avatud pool tundi lühemalt kui seni. Alates 1. detsembrist on lasteaiad avatud tööpäeviti 7.00-18.30.  / ...
Loe edasi →

Saku Vallavolikogu määrus

Edastame Saku Vallavolikogu määruse “Koolieelse lasteasutuse ja lapsehoiu kulude vanema kaetava osa määr ja tasumise kord” muutmine.
Loe edasi →

Uue õppeaasta komplekteerimine

2023.- 2024. õa rühmad on komplekteeritud. Uuel õppeaastal alustavad uute lastega  Sinilill/B3  (2-3a) Rukkilill/C3 (2-3a), Kannike/A2 (3-4a), Piibeleht/A4 (3-4a),  Kelluke/C1 (3-4a), Moon. Uusi lapsi lisandub ...
Loe edasi →

Info kooliminevate laste vanematele

Koolimineku aastal saab laps lasteaiakohta kasutada kuni 30. juunini . 30. juunil arvatakse sügisel kooliminev laps lastaiast automaatselt välja ning vanem lasteaiast lahkumise taotlust esitama ei pea. Kohatasu tasumise ...
Loe edasi →

Koolieelse lasteasutuse ja lapsehoiu kulude vanema kaetava osa määra ja tasumise korra muutus

26.12.2022 jõustus Saku Vallavolikogu määruse “Koolieelse lasteasutuse ja lapsehoiu kulude vanema kaetava osa määr ja tasumise kord“, muutus § 3 lg 3, mille järgi vanem ...
Loe edasi →

Lasteaia kohatasu alates 01.01.2023

Seoses Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu kuu alammäära tõusuga (654 eurolt 725 eurole) muutub  alates 1. jaanuarist 2023 lasteaia kohatasu järgnevalt: Kohatasu määr Kohatasu kuni 31.12.2022 ...
Loe edasi →

01.01.2023 muutub lasteaias toidupäeva maksumus

 Saku Vallavalitsuse toitlustusteenistuse ettepanekul ning lasteaia hoolekogu 15.11.2022 koosoleku otsuse alusel on lasteaia direktori 7.12.2022 käskkirjaga LP 1-3/5 kinnitatud lapse toidukulu päevamaksumus alates 1. jaanuarist 2023 ...
Loe edasi →

Arvete tasumine

Saku Vald on liitunud arveldusplatvormiga Bill.me , kus on võimalik Saku Vallavalitsuse poolt esitatud arveid vastu võtta, vaadata ja tasuda. Vanemale saadetakse esmakordsel arve väljastamisel e-kirjaga kutse ...
Loe edasi →