Saku Lasteaed Päikesekild

Teated

Divider

Päikesekillu rühmade jõulupidude ajad

Esmaspäev, 11. detsember  15.30      Hiirehernes   (saal) 17.00      Kuldtäht       (saal)                 Karukell        Vanamõisa jõulumaa Teisipäev, 12. detsember  15.30      Kannike         (saal) 16.30      Kullerkupp    (saal)                  Ristikhein      Mahtra ...
Loe edasi →

Lasteaia lahtioleku aja muutus alates 01.12.2023

Detsembrist  2023 muutub Saku valla lasteaedades  lahtioleku aeg. Lasteaiad on avatud pool tundi lühemalt kui seni. Alates 1. detsembrist on lasteaiad avatud tööpäeviti 7.00-18.30.  / ...
Loe edasi →

Saku Vallavolikogu määrus

Edastame Saku Vallavolikogu määruse “Koolieelse lasteasutuse ja lapsehoiu kulude vanema kaetava osa määr ja tasumise kord” muutmine.
Loe edasi →

Uue õppeaasta komplekteerimine

2023.- 2024. õa rühmad on komplekteeritud. Uuel õppeaastal alustavad uute lastega  Sinilill/B3  (2-3a) Rukkilill/C3 (2-3a), Kannike/A2 (3-4a), Piibeleht/A4 (3-4a),  Kelluke/C1 (3-4a), Moon. Uusi lapsi lisandub ...
Loe edasi →

Tutvustus

Lasteaed Päikesekild alustas tegevust 7. juulil 1962. aastal Saku Näidissovhoosi lastepäevakoduna. Käesoleval ajal tegutseb 1987. aastal eriprojekti järgi valminud hoones. 2017. a. sügiseks lõppes hoone täielik renoveerimine ning samal ajal valmis ka uus 4-rühmaline korpus. Nüüdseks jaguneb lasteaed viieks korpuseks: neljaks rühmakorpuseks ning keskosaks, kus asuvad saal, võimla, ujula, kabinetid, õppe- ja keskusköök, lasteaia keldris on loovustuba käelisteks tegevusteks, hoiuruumid  ja pesuköök. Lasteaias on 18 rühma ning kannavad lillenimetusi. 2022. -2023. õa. on moodustatud järgmised rühmad: üks sõimerühm, kaks liitrühma, üks sobitus-liitrühma, kuus sobitus-aiarühma, kaheksa aiarühma. 2022.-2023. õa käib lasteaias 356 last.

Igas aia- liit- ja sobitusrühmas töötab kaks rühmaõpetajat ja üks õpetaja abi, sobitusrühmas Moon on lisaks kahele õpetajale tööl kaks õpetaja abi. Lasteaia personali koosseisus on veel kaks muusikaõpetajat, kaks liikumisõpetajat, kaks ujumisõpetajat, tervishoiutöötaja, perenaine, kaks eripedagoogi, juhi asetäitja tugiteenuste alal-logopeed, õppealajuhataja ja direktor.

Päikesekillul on suur  õueala  staadioni, rattaraja, korvpalli- ja jalgpalliväljakuga, kus lastel on mitmekesised mängu-, liikumis-, kiikumis-, sportimis- ja ronimisvõimalused. Õuealale on rajatud veel puude õpperada ja kelgumäed.

Visioon ja väärtused

Divider

Kiirenevas ja muutuvas elutempos, infotulvas on vajalik mõelda, kuivõrd oluline on inimese tervis, tema suhe loodusega, kultuuriga, teiste inimestega. Eeskätt kujundab valmisolekut eluks kodu, pere, peresisesed suhted. Lasteaiale on oluline kodu toetamine, igasse pereliikmesse austavalt suhtumine ja koostöö.

Meie lasteaia ideaal/ visioon – LAPSESÕBRALIK PÄEVANE KODU, kus nii lapsel kui ka täiskasvanul on hea ja turvaline olla. Kodu, kus igal täiskasvanul üksikult ja koos on võimalik luua ilus, puhas, arenguvõimalusi ja positiivseid suhteid pakkuv keskkond. Kodu, kus arvestatakse iga lapse individuaalsusega ja suudetakse tagada tema toimetulek igapäevaelus ning hea ettevalmistus kooliks.

Kodu, kus tegemiste-toimetamiste lähteks on põhiväärtused mäng, hoolivus, turvalisus ja koostöö.

(väärtuste illustratsioonide autor Margit Kalda)

Hoolivus

Koostöö

Turvalisus

Mäng