Saku Lasteaed Päikesekild

Teated

Divider

Lasteaia sulgemine suveperioodil ja suverühmade moodustamine

Lasteaed Päikesikild on suletud 15.07.-28.07.2024. Ajavahemikul 01.07.-14.07.2024 ja 29.07.-11.08.2024 moodustatakse lasteaias vajadusel suverühmad. 19.08.2024 ei toimu laste vastuvõttu seoses töötajate meeskonnakoolitusega. Saku vallavalitsuse korraldus: Saku ...
Loe edasi →

23.02. lasteaed avatud 7.00-15.30.

Reedel, 23. veebruaril 2024 on lasteaed avatud 7.00-15.30. Kaunist Eesti Vabariigi aastapäeva!
Loe edasi →

Info valverühmade kohta

Alates 5. veebruarist on lasteaias avatud õhtupoolsel ajal kell 18.00-18.30  valverühmad. Valverühmade asukoht on lasteaiahoone peasissepääsu, lipuväljaku juures. Seal asuvad kõigi korpuste A; B, C, ...
Loe edasi →

Lasteaia kohatasud alates 01.01.2024

Teavituskiri Seoses Vabariigi Valitsuse 8.12.2023 kehtestatud töötasu alammäära tõusuga (725-lt eurolt 820-le eurole) muutuvad alates 1. jaanuarist 2024 lasteaia kohatasud järgnevalt: Kohatasu määra alus Kohatasu ...
Loe edasi →

Tutvustus

Lasteaed Päikesekild alustas tegevust 7. juulil 1962. aastal Saku Näidissovhoosi lastepäevakoduna. Käesoleval ajal tegutseb 1987. aastal eriprojekti järgi valminud hoones. 2017. a. sügiseks lõppes hoone täielik renoveerimine ning samal ajal valmis ka uus 4-rühmaline korpus. Nüüdseks jaguneb lasteaed viieks korpuseks: neljaks rühmakorpuseks ning keskosaks, kus asuvad saal, võimla, ujula, kabinetid, õppe- ja keskusköök, lasteaia keldris on loovustuba käelisteks tegevusteks, hoiuruumid  ja pesuköök. Lasteaias on 19 rühma ning kannavad lillenimetusi. 2023. -2024. õa. on moodustatud järgmised rühmad: kaks sõimerühma, kaks sobitus-liitrühma, viis sobitus-aiarühma, kümme aiarühma. 2023.-2024. õa käib lasteaias 364 last.

Päikesekillul on suur  õueala  staadioni, rattaraja, korvpalli- ja jalgpalliväljakuga, kus lastel on mitmekesised mängu-, liikumis-, kiikumis-, sportimis- ja ronimisvõimalused. Õuealale on rajatud veel puude õpperada ja kelgumäed.

Visioon ja väärtused

Divider

Kiirenevas ja muutuvas elutempos, infotulvas on vajalik mõelda, kuivõrd oluline on inimese tervis, tema suhe loodusega, kultuuriga, teiste inimestega. Eeskätt kujundab valmisolekut eluks kodu, pere, peresisesed suhted. Lasteaiale on oluline kodu toetamine, igasse pereliikmesse austavalt suhtumine ja koostöö.

Meie lasteaia ideaal/ visioon – LAPSESÕBRALIK PÄEVANE KODU, kus nii lapsel kui ka täiskasvanul on hea ja turvaline olla. Kodu, kus igal täiskasvanul üksikult ja koos on võimalik luua ilus, puhas, arenguvõimalusi ja positiivseid suhteid pakkuv keskkond. Kodu, kus arvestatakse iga lapse individuaalsusega ja suudetakse tagada tema toimetulek igapäevaelus ning hea ettevalmistus kooliks.

Kodu, kus tegemiste-toimetamiste lähteks on põhiväärtused mäng, hoolivus, turvalisus ja koostöö.

(väärtuste illustratsioonide autor Margit Kalda)

Hoolivus

Koostöö

Turvalisus

Mäng