01.01.2023 muutub lasteaias toidupäeva maksumus

Divider

 Saku Vallavalitsuse toitlustusteenistuse ettepanekul ning lasteaia hoolekogu 15.11.2022 koosoleku otsuse alusel on lasteaia direktori 7.12.2022 käskkirjaga LP 1-3/5 kinnitatud lapse toidukulu päevamaksumus

alates 1. jaanuarist 2023 järgmiselt:

1.    Sõimerühmas 1,75 eurot;

2.    Aiarühmas 1,95 eurot;

3.    Liitrühmas sõimeealisele lapsele 1,75 eurot;

4. Liitrühmas aiaealisele lapsele 1,95 eurot.