Info 1. klassi minevate laste vanematele

Divider

1.-31. märtsini saab esitada taotlusi Saku valla koolide  – Saku Gümnaasium, Kurtna Kool, Kajamaa Kool – 1. klassi astumiseks. Selleks tuleb esitada taotlus e-keskkonnas Arno www.arno.ee.

Peale keskkonda sisse logimist tuleb valida kooli mineva lapse andmete alt „Saku valla põhikooli vastuvõtu taotlus”.

Kuna koolivalmiduskaardid valmivad lasteaedadel tavapäraselt aprillis, siis tuleb need koos tervisetõendi, digitaalse foto ja nõustamiskomisjoni otsusega (selle olemasolul) taotlusele juurde lisada 1.-15. maini.

E-keskkonna kasutamise võimaluse puudumisel saab 1. klassi astumise taotluse esitada paberkandjal kooli kantseleisse. Lisaks eelnevalt nimetatud dokumentidele on paberkandjal esitatava taotluse juurde vaja lisada vanema isikut tõendava dokumendi koopia ning lapse sünnitõendi või isikut tõendava dokumendi koopia.

Tuletame meelde, et hiljemalt 17. mail tuleb esitada e-keskkonnas ARNO avaldus lasteaiakohast loobumiseks, kui 1. juunist alates ei ole koolimineval lapsel aiakohta vaja. Kui soovitakse kasutada kohta kuni 30. juuni, siis ei ole lapsevanemal vaja teha taotlust, kooli minevad lapsed arvatakse automaatselt välja lasteaia nimekirjast 30. juuni seisuga.