Lasteaia lahtioleku aja muutus alates 01.12.2023

Divider

Detsembrist  2023 muutub Saku valla lasteaedades  lahtioleku aeg. Lasteaiad on avatud pool tundi lühemalt kui seni.

Alates 1. detsembrist on lasteaiad avatud tööpäeviti 7.00-18.30.  / Saku Vallavalitsuse korraldus 31.10.2023 nr 723

Saku valla lasteaedades läbiviidud seire (märts-mai, august-sept.) tulemustest selgus, et ajavahemikus 18.30-19.00 on  lasteaedades üks või kaks last  üksikutel päevadel, üldiselt ei olnud kella 18.30-ks   enam ühtegi last.

Lahtiolekuaja lühendamisega seoses on päevakorras ka valverühmade moodustamine. Kurtna Lasteaias avatakse 1. detsembrist  valverühm.

Päikesekillus 1. detsembrist valverühma(sid) veel ei moodustata. Novembris ja detsembris seirame laste kohalolekut õhtupoolsel ajal. Peale tulemuste analüüsi ning ka teiste lasteaedade toimivaid praktikaid arvestades kaalume valverühmade moodustamist ja  töö korraldamist.

Töökorralduslikult on õppeaasta algusest õpetajate tööaeg  muutunud, seda juba enne lasteaia lahtiolekuaja lühendamist. Meie lasteaias on  iga nädalaselt  õpetajate  koostöist ühist aega/kattuvat tööaega 7-8 tundi, vajadusel isegi pikemalt, mis annab rohkemaid võimalusi õppe- ja kasvatustegvuste mitmekesistamiseks, samuti individualiseerimiseks.

Küsimuste korral palun pöörduda:

Tiiu Rõuk

Saku Lasteaed Päikesekild

direktor

5166550

tiiu.rouk@sakuvald.ee